อนุทิน 127481 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
 • เช้าวันใหม่ของสัปดาห์พยายามประคองอารมณ์พูดเชิงบวกและเป็นมิตรกับเด็ก ๆ ที่ฉันดูแลเพื่อให้ตัวเองผ่อนคลาย
  และเด็กผ่อนคลาย  การเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.๖ รุ่นนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่ฉันคิดแต่นักเรียนทุกรุ่นสุดท้าย
  ก็แพ้พรหมวิหารสี่ที่ฉันมีให้...
 • ภาคบ่ายประสานงานกับฝ่ายบริหารเพื่อเตรียมเอกสารประเมินภายใน  ติดต่อประสานงานรอบทิศเพราะงานทำให้ต้อง
  เปิด ปรับ เปลี่ยน  ตัวเอง ก็ดีเหมือนกันนะได้เปลี่ยนบรรยากาศ
 • สอนนักเรียนชั้น ม.๔ เรื่องการเขียนจดหมายถึงแม่ในโอกาสวันแม่  ให้เด็กฝึกปฏิบัติ จากนั้นนำมาให้ครูตรวจทานก่อนส่งจริง
  เด็ก ๆ ทุกคนตั้งใจเขียน  บรรยากาศการเรียนรู้  ความใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ดูมีเสน่ห์และมีคุณค่ามาก
 • ตอนเย็นดูแลนักเรียนจัดป้ายนิเทศ "วางงานให้ถูกกับคน  วางคนให้ถูกกับงาน" ทำให้ให้งานได้ผลคนเป็นสุข
 • สุดท้ายอดคิดถึงคำพูดของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่ได้ "งานจะสอนคนเอง"  นับวันดูเหมือนว่างานสอนอะไรฉันมากมาย

                                                                                       ธรรมทิพย์
                                                                                   ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
เขียน 05 Aug 2013 @ 23:16 ()


ความเห็น (0)