อนุทิน 127470 - paque

paque
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          วันนี้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนสิงหาคม 2556 เหลือเพียงอีกหนึ่งจันทร์ก็ถึงวันแม่แห่งชาติแล้ว คือ 12 สิงหาคม 2556 ครบวาระหนึ่งซึ่งได้ระลึกถึงบุญคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาด้วยจิตคารวะ ช่วงนี้มีหลายท่านคงเตรียมการสำหรับวันแม่ของตนเองแล้ว ด้วยเหตุว่าได้หยุดงานถึง 3 วันติดต่อกันสำหรับคนทำงานราชการ ส่วนเอกชนก็ได้ติดต่อกัน 2 วันสำหรับผู้ที่จำต้องทำงานในวันเสาร์ด้วย แต่อย่างไรเสียวันเสาร์ที่จะถึงนี้เป็นวันกำลังพระเสาร์ด้วย หากประสงค์จะเพิ่มบารมีบุญขอให้ได้ไปทำบุญที่วัดด้วยการไหว้พระเสาร์  รับรองได้ว่าความสุขจะบังเกิดแก่ผู้ที่ได้ทำบุญครั้งนี้ด้วยใจจริง สาธุบุญกุศลโดยทั่วกัน อาริโย อาริโย อาริโย


เขียน 05 Aug 2013 @ 17:54 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ...สาธุ