อนุทิน 127464 - เบญจมาศ มณีมัย

สัปดาห์ที่ 12 เป็นสัปดาห์ที่มีการเรียนการสอนอย่างปกติ ส่วนเรื่องงานกีฬาที่กำลังจะเกิดขึ้น ทางกรรมการนัเรียนแต่ละสีก็มีการเตรียมตัวเเละดำเนินงานไปได้ดี  ส่วนเรื่องการสอน ทางโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวก็มีงานชิ้นหนึ่งที่พึ่งนำมาเสนอในที่ประชุมและให้ครูผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ คือ โมเดลและ QP คือให้ครูผู้สอนจัดทำตามวิชาที่ตัวเองสอนเป็นงานที่ครูผู้สอนสามารถดึงข้อมูลจากแผนการสอนมาวิเคราะห์ และจัดทำเป็น  INPUT ---> PROCESS ---> OUTPUT  ซึ่งทางประธานที่ประชุมบอกว่าสามารถ นำข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาผู้เรียนได้ ส่วนทางครูผู้สอนที่ต้องจัดทำก็ไม่มีปัญหา แต่ก็ขอยืดเวลาการส่งงานชิ้นนี้ไประยะหนึ่งเพราะ ครูผู้สอนมีงานเยอะ เช่น คะแนน K P A ก็ต้องส่งก่อนเริ่มเดือนใหม่ และในที่ประชุมก็ยังพูดคุยกันในเรื่องของนักเรียนที่มาสาย ทางครูในคณะก็มีการสังเกตุพฤติกกรมการมาโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนอยู่ตลอด และมีการ ว่า กล่าว ตักเตือน อยู่ตลอด

เขียน 05 Aug 2013 @ 15:30 ()


ความเห็น (0)