อนุทิน 127455 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 12  ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

              สัปดาห์ที่ 12 ของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สัปดาห์นี้ เริ่มต้นวันจันทร์                                        

ที่โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนครึ่งวัน เนื่องจากในช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย                             

ซึ่งเป็นผู้ช่วยในการซ้อมละครเกี่ยวกับธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดสอนใจให้กับนักเรียน และช่วยครูซ้อม                        

บทละครสุภาษิตคำพังเพย ส่วนวันอังคาร - วันศุกร์ ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนเหมือนเดิม                     

ซึ่งในสัปดาห์นี้มีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น คือการจัดป้ายนิเทศเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ             

และวันวิทยาศตร์โลก  ส่วนงานที่รับมอบหมายเป็นประจำ คือ การขายคู่ปอง และการรับเด็กนักเรียน               

สัปดาห์นี้ไม่ได้ทำหน้าที่รับเด็กเนื่องจากวันศุกร์ฝนตกหนักมาก 

เขียน 05 Aug 2013 @ 13:56 () แก้ไข 05 Aug 2013 @ 14:15, ()


ความเห็น (0)