อนุทิน 127448 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่ ๑๒ วันที่ ๒๙-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

สำหรับสัปดาห์ที่ ๑๒ นี้การจัดการเรียนการสอนปกติ  นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิมแต่มีนักเรียนบ้างคนที่ตามเพื่อนไม่ทัน  ก็จะสอนในเวลาว่าง  การทำหน้าที่อื่นทำตามค่ำสีสั่ง และช่วยควบคุมชั้นเรียนในรายวิชาภาไทย ป. ๓ และในคาบสุดท้ายจะดูแลนักเรียนทั้งสายชั้น ให้อยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และในบางวันจะหนักมากเพราะไม่มีครูอยู่เลยต้องควบคุมทั้งหมดทีฃั้ง ๓ ห้อง ทำให้ดูไม่ทั้น 

 ในวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้มีการอบรม การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Inkscape  ณ ศูนย์ ICT สะพานหิน จังหวัด

ภูเก็ต

 

เขียน 05 Aug 2013 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)