อนุทิน 127444 - กาญจนา ชุมขวัญ

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 22-26 กรกฏาคม 2556 @โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

ในสัปดาห์นี้มีวันสำคัญทางศาสนาถึง 2 วัน คือ วันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนจึงไม่มีการเรียนการสอน แต่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะต้องมาเวียนเทียนที่วัด โรงเรียนจะเปิดในวันที่ 25 กรกฏาคม เมื่อโรงเรียนเปิดก็จะเป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันพุธเป็นการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมอย่างเดียว นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาก็มีการจัดการเรียนการสอนปกติ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์จะเป็นการสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยม ในสัปดาห์นี้ดิฉันและเพื่อนๆ นักศึกษาได้รับหน้าที่ให้ไปเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจรับข้อสอบ ตรวจเช็คและเดินข้อสอบไปแจกตามห้องเรียนต่างๆ และจะต้องไปคุมห้องสอบแทนบางห้องที่ครูที่ปรึกษาติดธุระไม่สามารถมาควบคุมการสอบได้ กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์อย่างยิ่งที่สามารถจะนำไปใช้ได้จริงในอนาคต

เขียน 05 Aug 2013 @ 09:33 () แก้ไข 05 Aug 2013 @ 09:38, ()


ความเห็น (0)