อนุทิน 127438 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

สัปดาห์ที่ 12 ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะคุมนักเรียนชั้น ป.5 ไม่ได้เท่าที่ควร เนื่องจากนักเรียนพูดคุยกันเสียงดังและไม่ฟังในเนื้อหา ทำให้รู้สึกแย่และมีความรู้สึกที่ท้อในการสอนมาก ในสัปดาห์ต่อไปจึงคิดว่าจะใช้เทคนิคใดในการจะคุมชั้นเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่จะพูดกันเสียงดังมากจึงไม่สามารถแข่งกับเสียงนักเรียนทั้งหมดได้

และในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์ที่ดิฉันได้ทดสอบการเป็นครูอีกขั้นหนึ่งและได้พัฒนาการเป็นครูเพื่อที่จะได้รู้ว่าการเป็นครูนั้นเป็นอะไรที่ยากกว่าที่คิด แต่ก็สามารถทำให้เรามีประสบการณ์ในหลายๆด้านม่ายว่าจะด้านเนื้อหาในการสอน ด้านความสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างครูและนักเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจกัน และสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เขียน 04 Aug 2013 @ 23:22 ()


ความเห็น (0)