อนุทิน 127406 - จุรีรัตน์ คงมีชัย

อนุทินสัปดาห์ที่ 11 วันที่ 24-26 ก.ค.2556

ในสัปดาห์นี้ได้ปิดการเรียนการสอนไป 2 วัน คือ วันจันทร์กับวันอังคาร ทำให้ได้สอนน้อย การเรียนการสอนก็เรียนตามปกติ มีการเตรียมงานสัปดาห์ห้องสมุดอยู่เรื่อยๆ ในวันศุกร์นักเรียนชั้น ป.5   ป.6  ไปเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเป็นวันแรก ฝั่งประถมเลยดูเงียบๆไป และชั้น ป.4 ก็ได้หยุดการเรียนการสอน เนื่องจากครูที่สอนส่วนใหญ่ไปควบคุมนักเรียนที่ไปเข้าค่าย ในสัปดาห์นี้ฝั่งประถมจึงมีแค่ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 จึงดูเงียบๆ ไป กิจกรรมสวดมนต์ในวันศุกร์จึงจัดในห้องเรียน และจะให้นักเรียนที่อยู่ ฝึกร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพราะนักเรียนบางคนยังร้องไม่ค่อยได้ 

เขียน 04 Aug 2013 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)