อนุทิน 127403 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๖๙๙ |

"ไม่ยอมแพ้ แล้วแต่กรรม"

เมื่อพบคนที่เลือกดูคนจากเปลือกก่อน
นับถือคนที่เปลือกก่อน ...

สิ่งที่เีราจะทำได้ดีที่สุด คือ
การทำความดีพิสูจน์ตัวเองว่า

เปลือกนอกอาจจะด้อยกว่าคนมีเงินทั้งหลาย
แต่แก่นในอยู่สูงกว่า

แต่เราเองก็บังคับให้ใครมองตามจริงนั้นไม่ได้
หากเขายังยึดที่กิเลสในลักษณะเป็นคนนิยม "วัตถุนิยม" อยู่

ทุกอย่างที่การกระทำ
ทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น
อันเป็นสัจธรรมของพุทธองค์อยู่แล้ว

ดวงตาไม่เห็นธรรม
ก็ควรรับกรรมนั้นต่อไป

ทุกอย่างเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง

มีเงินเท่าไหร่
เวลาตาย...ก็เอาอะไรไปไ่ม่ได้

เช่นนั้นเอง

เขียน 04 Aug 2013 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)