อนุทิน 127393 - จุรีรัตน์ คงมีชัย

อนุทินสัปดาห์ที่ 8 ันที่ 1-5 ก.ค. 2556

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ใหม่ของเดือน ในสัปดาห์ก็ได้มีการวางแผนเตรียมงานวันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด มีการวางแผนกิจกรรมที่จะให้นักเรียนร่วมเข้าแข่งขัน การแสดง รายชื่อครูผู้รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ สำหรับการสอนในสัปดาห์นี้จะวุ่นวายกับป.3 มากหน่อย เพราะจะไม่ค่อยฟัง ไม่ตั้งใจเรียนอยู่บางกลุ่ม ทำให้เสียเวลาในการเรียนไปบ้าง ก็จะขอช่วยครูประจำชั้นอยู่บ้างในการมาช่วยห้ามปรามนักเรียน แต่พอผ่านไปนักเรียนก็จะเริ่มเชื่อฟัง และเกรงใจเรามากขึ้น

เขียน 04 Aug 2013 @ 16:45 ()


ความเห็น (0)