อนุทิน #127389

ตอนนี้กำลังงทำวิจัยยเรื่องการถ่ายทอดภูมมิปัญญาการทำนาของชุมชนบ้านเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จัจหวัดกระบี่่

เขียน:

ความเห็น (2)

ชื่อเรื่องยังไม่ใช่ชื่อหัวข้อวิจัยนะคะ...