อนุทิน 127388 - นิตยา พฤคฌาญาน

สัปดาห์ที่ 11 แล้ว เริ่มต้นหลังสอบกับเรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน เริ่มง่ายต่อการเริ่มสอน เพราะเราผ่านมาหลายอาทิต เริ่มรู้ทางว่าสอนอย่างไรให้เด็กเข้าใจ ยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวเด็กจะเห็นภาพจริง เช่น สอนเรื่อง คุณสมบัติขิงวัสดุ วพก ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า แตกต่างกันอย่างไร ทำไมถึงต้องแยกคุณสมบัติ เพราะถ้าวัสดุในโลกนี้เรานำมาใช้ผิดวิธีโดยไม่แยกคุณสมัติ วัสดุเหล่านั้นจะทำอันตรายเราถึงชีวิตได้ ตัวนำไฟฟ้าคือ ตัวที่นำไฟฟ้าสู่ส่วนกลาง เช่น กระติกน้ำร้อน ตัวนำคือ เหล็กที่ติดกับตัวเสียบ นำไฟฟ้าให้กระติกร้อนและน้ำในกระติกเดือด ส่วนฉนวนไฟฟ้าคือ ตัวที่นำไไฟ้าไม่ได้หรือนำไฟฟ้าได้ไม่ดี คือ ตัวที่จับเสียบ ปลั๊กที่ไว้ใช้เสียบ ซึ่งทำจากยางป้องกันกระแสไไฟ้าไม่ให้มาถึงตัวเรานั่นเอง การยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัวทำให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น สอนบ้าง ทดลองบ้างสลับกันไปทำฝห้เด็กไม่เบื่อหน่าย เมื่อเรารู้ว่าเด็กต้องการอะไร เราก็จัดสิ่งนั้นให้เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของเด็ก เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี เด็กต้องเข้าใจด้วยตัวเอง ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เพื่อให้ประสบการณ์ที่เรียนรู้ได้ตอกย้ำความคิด เกิดการเรียนรู้ขั้นต่อไป เด็กในวันนี้คือผู้ใหญในวันหน้า ถ้าได้รับความรู้ผิด ๆ วันหน้าความรู้ที่ได้รับก็จะสับสน ดังนั้นก่อนสอนต้องเตรียมการสอน เตรียมกิจกรรม เตรียมสื่อให้ดีเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องที่ถูกต้อง รากฐานของบ้านคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา....ช่วยกันปลูกฝัง อบรมให้ลูกหลานไทยมีการศึกษา

เขียน 04 Aug 2013 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)