อนุทิน 127373 - ภัสราภรณ์ พริกชูผล

สัปดาห์ที่ 13 ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสััปดาห์ถือว่าเป็นงานหนักของการทำงานเลยทีเดียว เพราะในสัปดาห์นี้ครูพี่เลี้ยงได้มีการจัดงานวันภาษาไทยสูสัปดาห์ห้องสมุด ซึ่งดิฉันได้ช่วยงานครูพี่เลี้ยงในหลาย ๆ ด้าน พร้อมทั้งสอนหนังสือนักเรียนตามปกติ ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นแบบทดสอบหนึ่งในการทำงานในหน้าที่ครู เราได้รู้ว่างานในหน้าที่ครูไม่ได้เพียวออกไปยืนสอนนักเรียนหน้าห้องเพียงอย่างเดียว แต่เราต้อวรับหน้าที่ในการทำงานในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งในการช่วยงานในสัปดาห์นี้ทำให้เรารู้ว่าการทำงานใหญ่ ๆ ในโรงเรียนต้องทำอย่างไร มีหลักการ ขั้นตอนการทำอย่างไร โดยดิฉันได้ช่วยงานตั้งแต่ การเขียนโครงการเสนอ การล่าลายเซ็นต์ของคุณครูทุกคนภายในโรงเรียน การเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขัน การจัดรายการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ดแสดงผลการแข่งขัน และการจัดสถานที่ในงาน ซึ่งกิจกรรมได้จัดในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมีการแข่งขันเดินแบบของตัวละครในวรรณคดี การแข่งขันร้องเพลง การโต้วาที การมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ซึ่งนักได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกและได้เรียนรู้ในหลักการทำงานในหน้าที่ครูเป็นอย่างมากค่ะ

เขียน 03 Aug 2013 @ 23:36 ()


ความเห็น (0)