อนุทิน 127363 - ยูมิ

ยูมิ

คำว่าโลกของคนเรามีหลายโลกตามมุมคิดของเพื่อนในศาสนาอิสลามว่าโลกมีดังนี้

หนึ่ง  โลกในท้องแม่ก่อนคลอดออกมา

สอง  โลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้

สาม  โลกที่คนตายไปรอคำตัดสิน

สี่  โลกนรกสำหรับคนทำชั่วไปอยู่

ห้า  โลกสวรรค์สำหรับคนทำดีไปอยู่

เขียน 03 Aug 2013 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)