อนุทิน 127363 - ยูมิ

  ติดต่อ

คำว่าโลกของคนเรามีหลายโลกตามมุมคิดของเพื่อนในศาสนาอิสลามว่าโลกมีดังนี้

หนึ่ง  โลกในท้องแม่ก่อนคลอดออกมา

สอง  โลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้

สาม  โลกที่คนตายไปรอคำตัดสิน

สี่  โลกนรกสำหรับคนทำชั่วไปอยู่

ห้า  โลกสวรรค์สำหรับคนทำดีไปอยู่

  เขียน:  

ความเห็น (0)