อนุทิน 127356 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

หนังสือธรรมนิยายที่มอบให้คนที่รู้จักเคารพนับถือกันอยู่บ่อย ๆ  ๑.พระอานนท์พุทธอนุชา ของอาจารย์วศิน อินทสระ ๒.หลวงพ่อทองวัดโบสถ์ ของอาจารย์ทวี วรคุณ ๓. ธรรมธารา ของอาจารย์แสง จันทร์งาม   

เขียน 03 Aug 2013 @ 20:04 () แก้ไข 03 Aug 2013 @ 20:10, ()


ความเห็น (0)