อนุทิน 127322 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๖๘๘ |

"โอกาส"

การเลือกใช้ิเวลาได้อย่างเหมาะสม เราเรียกว่า "โอกาส"

บางโอกาสต้องทำตอนนี้ เดี๋ยวนี้ จึงจะได้ผลดี
หากปล่อยปละละเลยออกมา ผลที่ได้อาจจะผิดเพี้ยน
หรือไม่ได้ผลมากเท่ากับทำเลยเดี๋ยวนี้

ดังนั้น ศิลปะของการใช้โอกาส คือ
รู้ว่าควรใช้เวลาตอนไหนจึงจะได้ผลดีที่สุด

มิฉะนั้น โอกาสอาจหลุดลอยไปโดยไม่มีทางหวนกลับมาอีก

เขียน 03 Aug 2013 @ 00:59 () แก้ไข 03 Aug 2013 @ 14:32, ()


ความเห็น (0)