อนุทิน 127295 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

“..ใครหนอใคร..”


ใครหนอใครให้ชีวัน ในวันนี้  

ใครหนอที่อุดมพรหมวิหาร

ใครหนอใครคือครูบูรพาจารย์    

ใครเป็นพระในบ้านโปรดปรานเรา๏ ใครหนอเฝ้ารักษาเมื่อคราป่วย  

ใครหนอช่วยส่งเข้าเรียนเปลี่ยนความเขลา

ใครหนอที่ชี้นำพร่ำขัดเกลา  

ใครกันเล่าเข้าใจในลูกยา


๏ ใครคือมิตรในเรือนเพื่อนในบ้าน  

ใครเปรียบปานผู้พิทักษ์คอยรักษา

ใครที่รักเราจริงยิ่งดวงตา  

ใครกันหนาอยากให้เราได้ดี


๏ ใครกันหรือคือคนทนทุกข์ยาก 

ใครลำบากเพื่อเราสุขทุกวันนี้

ใครกันเปี่ยมเมตตาและปรานี 

ใครกันที่รักมั่นไม่ผันแปร


๏ ใครคนนั้นที่กล่าวถึงซึ่งยิ่งใหญ่  

ผู้ที่ใครต่างเรียกหาว่า "คุณแม่"

ท่านผู้นี้คือหญิงเดียวที่เหลียวแล 

พระคุณแผ่คุ้มเราทุกเช้าเย็น ฯ

๑๙.๐๘ น. : ๑ ส.ค. ๕๖


เขียน 02 Aug 2013 @ 16:39 ()


ความเห็น (0)