อนุทิน 127275 - วัชราพร วงมู้ดา

  ติดต่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 29 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคม 2556 (โรงเรียนบ้านพารา)

สัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 29 กรฎาคม เป็นวันภาษาไทย ทางโรงเรียนได้จัดวันภาษาไทยด้วย และให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรม การคัดลายมือ การอ่านบทกลอน การเล่านิทานและตอบคำถามมีเกมส์ต่างๆ ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม และในวันอื่นๆ ก็มีการเรียนการสอนเป็นปกติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)