อนุทิน 127269 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

เข้าพรรษา มาตรวจ ศีล ข้อ ๑ ปาณาติปาตาเวรมณี


คือ... เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง หรือ ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ถ้าไม่เว้นย่อมยังสัตว์ให้ไปเกิดในนรก ในสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัย... และ เมื่อเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้รับผล ๙ ประการ คือ

๑. เป็นคนทุพพลภาพ
๒. เป็นคนรูปไม่งาม
๓. มีกำลังกายอ่อนแอ
๔. เป็นคนเฉื่อยชา
๕. เป็นคนขี้ขลาด
๖. เป็นคนผู้อื่นฆ่า, และฆ่าตัวเอง
๗. โรคภัยเบียดเบียน
๘. ความพินาศของบริวาร
๙. อายุสั้น และให้ผลติดต่อกันหลายชาติ

รักษาศีลข้อที่ ๑ แล้วได้อะไร ?

๑. ได้รับผลปฏิสนธิกาล คือ ได้เกิดเป็นมนุษย์ หรือ เกิดเป็นเทวดา เรียกว่า กามสุคติภูมิ
๒. ได้รับผลในปวัตติกาล คือ หลังจากเกิดแล้ว เช่น หลังจากเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้รับผลอีก ๒๓ ประการ

อานิสงส์แห่งการรักษาศีลข้อที่ ๑ มี ๒๓ ประการ

๑. สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่
๒. มีร่างกายสมทรง
๓. สมบูรณ์ด้วยกำลังกาย
๔. มีเท้างามประดิษฐานลงด้วยดี
๕. เป็นผู้มีผิวพรรณสดใส
๖. มีรูปโฉมงามสะอาด
๗. เป็นผู้อ่อนโยน
๘. เป็นผู้มีความสุข
๙. เป็นผู้แกล้วกล้า
๑๐. เป็นผู้มีกำลังมาก
๑๑. มีถ้อยคำสละสลวยเพราะพริ้ง
๑๒. มีบริษัทรักใคร่ไม่แตกแยกจากตน
๑๓. เป็นคนไม่สะดุ้งตกใจกลัวต่อภัยเวร
๑๔. ข้าศึกศัตรูทำร้ายไม่ได้
๑๕. ไม่ตายด้วยความเพียรฆ่าของผู้อื่น
๑๖. มีบริวารที่หาที่สุดมิได้
๑๗. มีรูปร่างสวยงาม
๑๘. มีทรวดทรงสมส่วน
๑๙. มีความเจ็บไข้น้อย
๒๐. ไม่มีเรื่องเสียใจเศร้าโศก
๒๑. เป็นที่รักของชาวโลก
๒๒. ไม่พลัดพรากจากสิ่งที่รักและชอบใจ
๒๓. มีอายุยืน

การฆ่าและการตัดแต่งเนื้อโคแบบสากล 
www.youtube.com/watch?v=yHveX9mqb8w&feature=endscreen
เขียน 02 Aug 2013 @ 07:46 ()


ความเห็น (0)