อนุทิน 127236 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบส่งต่อ-รับกลับระดับเขต(เครือข่าย จันทบุรี ตราด สระแก้ว)

รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 

ณ โรงแรม เค พี แกรนด์ จังหวัด จันทบุรี
เขียน 01 Aug 2013 @ 09:05 ()


ความเห็น (0)