อนุทิน 127232 - อ.นุ

อ.นุ


"ปัญหาเรื่องการศึกษาไทยในหลายทศวรรษ
จำแนกได้ตั้งแต่มุ่งวิชาหนังสือ หลงลืมวิชาชีวิต
ท่านพระพุทธทาส  จึงเปรียบการศึกษาเหมือนหมาหางด้วน,
มุ่งทำมาหากิน จนลืมมุ่งทำมาหาธรรม,
มุ่งจำเนื้อหามากเกินความจำเป็น ทำให้ช่องว่างทางความคิดไม่มี
ไม่เหลือเนื้อที่ให้เด็กจินตนาการ การศึกษาไทยจึงไม่มีความสุข,
มุ่งสอบมากเกินไป แทนจะเป็นเรื่องของกระบวนการ,
มุ่งปริญญามาเสริมอัตตา,มุ่งเครือข่าย มากกว่าการใฝ่เรียนใฝ่รู้,
มุ่งเรียนปรับวุฒิมากกว่าปรับตัว,มุ่งตอบสนองธุรกิจของชาติมากกว่ามุ่งสร้างสรรค์พัฒนาสังคม
และระบบการศึกษา..เป็นปัญหาเสียเองมากกว่าแก้ปัญหา"

ท่าน ว.วชิรเมธี

เขียน 01 Aug 2013 @ 05:19 ()


ความเห็น (0)