อนุทิน #127219

  ติดต่อ

khorSchool เข้าร่วมอบรม..ครูเพื่อศิษย์  PLC 


วันนี้ได้รู้และเข้าใจ..วิธีการ หลักการ..ที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน.อีกมากมาย ขอบคุณท่านวิทยากรจาก  มมส.

  เขียน:  

ความเห็น (0)