อนุทิน 127204 - ปัทมา คลี่ฉายา

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 9    วันที่  8 - 12  กรกฎาคม พ.ศ. 2556  @โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

สอบกลางภาคของโรงเรียนสตรีภูเก็ต  ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้มอบหมายให้คุมสอบ ดิฉันจึงทำแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 5 วันนี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)