อนุทิน 127203 - เบญจมาศ มณีมัย

สัปดาห์ที่ 11  เป็นสัปดาห์ที่ตรงกับวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนจึงมีการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาสอง วันทำให้การสอนของนักเรียนบางห้องช้ากว่าปกติ ยกตัวอย่างการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งดิฉันเป็นผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนป ป.2 จะเรียนวิทยาศาสตร์แค่ จันทร์ อังคาร พุธ ห้องที่เรียน จันทร์ อังคาร จึง ต้องเรียนช้ากว่าห้องที่เรียนวันพุธ แต่ดิฉันก็พยายามให้ได้เรียนไปพร้อมมกัน   ส่วนเรื่องงานภายในโรงเรียน งานวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทางสาระวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการเตรียมตัวที่จะ ประกาศ ให้นักเรียนได้รู้ว่า ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กำลังจำมีงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ และงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่นานเหมือนกันคือ งานกีฬาสี โดยกรรมการนักเรียนในกลุ่มสีก็ได้มีการจัดวางแผนงานไว้แล้ว

เขียน 31 Jul 2013 @ 13:56 ()


ความเห็น (0)