อนุทิน 127192 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ

guideline ล่าสุดในการวินิจฉัยเบาหวานที่แนะนำออกมาโดย The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ยังคงยืนยันให้ใช้การตรวจ 2 ระดับคือ เริ่มจาก การทดสอบด้วย การกินน้ำตาล 50g แล้ววัดระดับน้ำตาลหลังกิน 3 ชั่วโมง(วัดทุก 1 ชั่วโมง) หากผลออกมาเกินเกณฑ์ปกติ ถึงค่อยตรวจด้วยการทำ oral glucose tolerance test (OGTT) คือกินน้ำตาล 100g และตรวจวัดระดับน้ำตาลก่อนกินกับหลังกินทุกชั่วโมง ตามไปอ่านได้ที่ Practice Bulletin No. 137: Gestational Diabetes Mellitus. Obstetrics & Gynecology: August 2013 - Volume 122 - Issue 2, PART 1 - p 406–416 doi: 10.1097/01.AOG.0000433006.09219.f1 

สำหรับบ้านเรามี แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน(2554) ซึ่งร่วมกันจัดทำโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างออกไปหน่อยค่ะ


เขียน 31 Jul 2013 @ 09:36 () แก้ไข 31 Jul 2013 @ 12:12, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

"สงสัยว่า...น้ำตาล..คงจะ..ขายได้คล่องขึ้น..."...๑๕๐g คูณ..ด้วยจำนวนคน..(เอาแค่ในหนึ่ง..ชม..)..อิอิ...เครื่องวัด..แถบวัด.".ขยะ"..(ตามมาเป็นทิวแถว...๕๕๕..)..ÄÄÄ...วงจรอุบาทธ์......

เขียนเมื่อ 

แต่ตรวจเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงค่ะ คุณยายธี เขาศึกษากันมาแล้วว่า การตรวจคัดกรองเอาไว้ก่อนจะมีผลได้มากกว่าผลเสีย (รวมทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ) อิ อิ