อนุทิน 127168 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๖๖๖ |

"classstart.org โลด"

ใช้ Classstart.org เต็มที่จริง ๆ วันนี้

นักศึกษาจะสอบวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ นี้
แต่มีกระบวนการหนึ่งทำไม่ทัน คือ การดูวิดิทัศน์
เกี่ยวกับ "หมอบรัดเลย์" ผู้นำวิทยาการสื่อสิ่งพิมพ์ในสยาม

วันนี้จึงนำวิดีทัศน์นั้นขึ้นไว้ให้นักศึกษามาดาวน์โหลดไปชมก่อนสอบ

ขึ้นที่ "เอกสารการสอน" และแจ้งข่าวใน "ประกาศ"

แต่อยากให้ "ประกาศ" สามารถแนบไฟล์ได้นะครับ ADMINs
ตอนนี้มันเหมือนงานมันซ้อนกันอยู่ื คือ

ขึ้นไฟล์อีกที่ และประกาศอีกที่

อีกอันหนึ่ง คือ ประกาศเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายการเข้าสอบ
ใครไม่ได้เข้าสอบ ก็จะไม่มีการสอบย้อนหลัง
ถือเป็นข้อปฏิบัติแบบจริงจัง

เพราะมันเป็น "หน้าที่" และ "ความรับผิดชอบ" ของตัวเอง '_'

เขียน 30 Jul 2013 @ 18:12 () แก้ไข 30 Jul 2013 @ 18:18, ()


ความเห็น (0)