อนุทิน 127167 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...แม้แต่ฝันยังไม่กล้าฝัน  แล้วชีวิตนี้จะทำอะไรได้...

                                                      ธรรมทิพย์
                                                ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖


  เขียน:  

ความเห็น (0)