อนุทิน #127167

...แม้แต่ฝันยังไม่กล้าฝัน  แล้วชีวิตนี้จะทำอะไรได้...

                                                      ธรรมทิพย์
                                                ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖


เขียน:

ความเห็น (0)