อนุทิน 127159 - นารีม๊ะ แวสะมะ

สัปดาห์ที่ ๑๑  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๖

สัปดาห์ที่สิบเอ็ดของการเป็นครูฝึกสอน สัปดาห์นี้ได้สอนนักเรียนแค่สามวันเนื่องจากวันหยุด  ด้วยกิจวัตรที่สอนนักเรียนทุกวันพอไม่มาสอนแล้วรู้สึกแปลกๆ อาชีพครูนี้ศักดิ์สิทธิ์  ผ่านสิบเอ็ดสัปดาห์ของการเป็นครูฝึกสอนสู่ครูมืออาชีพที่ใฝ่ฝัน  รู้ได้เลยว่าตัวเองจบการศึกษาแล้วจะต้องเป็นครูอย่างแน่นอน  เพื่อไปพัฒนานักเรียนไทยให้เป็นคนดีที่คูกับคนเก่งและพร้อมด้วยป็นคนที่มีคุณธรรมด้วย  การขัดเกลาของครูเป็นสิ่งที่ทำให้ยกระดับจิตใจของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ มีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนนำสิ่งที่ครูสอนมาปฏิบัติแล้วทำให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพที่อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

เขียน 30 Jul 2013 @ 14:07 ()


ความเห็น (0)