อนุทิน 127158 - กาญจนา ชุมขวัญ

สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2556    @โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสอบของนักเรียนทุกระดับชั้น ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของดิฉันได้มีการติวเข้มเนื้อหาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว ทบทวนให้กับนักเรียนและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบในสัปดาห์หน้า  

และในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนพุทธมงคลได้มีการเข้าค่ายธรรมจารีของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 18-21 กรกฏาคม 2556 ทำให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเฉพาะนักเรียนชายที่ต้องทำการเรียนการสอนปกติ ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2556 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชายที่อยู่ในห้องนั้นมีเฉพาะนักเรียนชายเท่านั้น ทำให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปด้วยความลำบากสักนิดหนึ่งเพราะว่านักเรียนชายเหล่านี้จะไม่ค่อยฟังสักเท่าไร ดิฉันจึงต้องหากิจกรรมที่เขาสนใจเพื่อจะให้เขาสนใจในการจัดการเรียนการสอนในคาบนี้ 

เขียน 30 Jul 2013 @ 13:57 () แก้ไข 05 Aug 2013 @ 09:23, ()


ความเห็น (0)