อนุทิน 127155 - นารีม๊ะ แวสะมะ

สัปดาห์ที่ ๘  วันที่   ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

              สัปดาห์ที่แปดของการเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต  อาทิตย์เริ่มให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มใหญ่ แล้วให้ทำลงไปในกระดาษแผ่นใหญ่  เมื่อถึงคราวที่ให้นักเรียนออกมานำเสนอผลงานของตนเองนักเรียนทุกคนแทบจะไม่เคยออกมานำเสนอผลงานครูจึงต้องอธิบายการนำเสนอว่าจะต้องทำอย่างไรก่อนเป็นอันดับแรก  ถึงได้รู้ว่าการศึกษาปัจจุบันนักเรียนขาดการทำงานกลุ่ม นักเรียนห่างไกลการนำเสนอผลงานกลุ่ม มีแต่การทำใบงานเพียงอย่างเดียวด้วยบริบทที่ไม่อำนวยแก่ครู  นักเรียนจึงขาดโอกาศการทำงานเป็นกลุ่มใหญ๋เขียน 30 Jul 2013 @ 13:34 ()


ความเห็น (0)