อนุทิน 127148 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

สองวันที่แล้ว 28 ก.ค.56 ผศ.ดร.สุขชัย..โทรฯมาบอกว่าสนใจวู้ดบอล มีอุปกรณ์เก่า ๆ ที่ไม่ใช้ใหม ? จะเอาไปให้นักศึกษาลองเล่นดู....เราตอบว่าของชมรมไม่มี ถ้าท่านสนใจน่าจะลองเขียนโครงการขออนุมัติทางมหาวิทยาลัย    จัดซื้อ แล้วเรายินดีไปเป็นวิทยากรให้...ท่าน ผศ.ดร.สุขชัย ตอบตกลงและให้เราส่งตัวอย่างโครงการฯไปให้...วันนี้ 30 ก.ค.56 เราส่งตัวอย่างโครงการฯไปให้ทาง   E-mail แล้ว......

เขียน 30 Jul 2013 @ 09:38 ()


ความเห็น (0)