อนุทิน 127143 - iCoachTom นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

ชีวิตที่ไร้จุดหมายประดุจดั่งเรือโดยไร้เข็มทิศ
Living without an aim is like
sailing without a compass.

คำตอบที่ง่ายที่สุด คือ ลงมือทำ
The shortest answer is doing

เขียน 30 Jul 2013 @ 09:00 ()


ความเห็น (0)