อนุทิน #127143

ชีวิตที่ไร้จุดหมายประดุจดั่งเรือโดยไร้เข็มทิศ
Living without an aim is like
sailing without a compass.

คำตอบที่ง่ายที่สุด คือ ลงมือทำ
The shortest answer is doing

เขียน:

ความเห็น (0)