อนุทิน 127127 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

...บทเรียนบางบทสอนกันไม่ได้
นอกจากปล่อยให้เรียนรู้ด้วยตนเอง...

                                         ธรรมทิพย์
                                    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         


                           

เขียน 29 Jul 2013 @ 21:09 ()


ความเห็น (2)

เห็นด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณดอกไม้กำลังใจจากกัลยาณมิตรค่ะ ขอบคุณคุณหนึ่งกำลังใจที่แวะมาทักทายค่ะ