อนุทิน #127127

...บทเรียนบางบทสอนกันไม่ได้
นอกจากปล่อยให้เรียนรู้ด้วยตนเอง...

                                         ธรรมทิพย์
                                    ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         


                           

เขียน:

ความเห็น (2)

ขอบพระคุณดอกไม้กำลังใจจากกัลยาณมิตรค่ะ ขอบคุณคุณหนึ่งกำลังใจที่แวะมาทักทายค่ะ