อนุทิน 127114 - ป.

ป.

กิจกรรมเพื่อสุขภาพใจ (47)

อยู่ในกรงหนังสือที่ข้าพเจ้ารัก


 
###

ปัจจัยความสำเร็จหนังสือเล่มนี้ - พิมพ์ครั้งที่ 24 แล้ว อ้างอิง อ.was
1. ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง 
   ( นักศึกษาวิทยาการจัดการ ม.มหิดล ทำวิจัย เทียบวิธีขายเครื่องกรองน้ำ
      พบว่า การสาธิตกรองน้ำสีเป็นน้ำใส  ได้ผลกว่า การให้ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบาย)
2. เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นสิ่งที่ใครหลายคนคิดแต่ไม่กล้าทำเอง
3. ต้องอ่านทั้งเล่ม ถึงเข้าใจ key message
    ถ้าอ่านถึงกลางเล่ม จะทึ่งและแอบบอิจฉาผู้เขียน
    เมื่ออ่านค่อนเล่ม จะสงสารผู้เขียนจับใจ
    เมื่ออ่านจบ จะเกิดแรงบันดาลใจ และสร้าง 'กรงที่เรารัก' ขึ้นมา
   ...
   เมื่ออ่านคำนำ จึงเข้าใจว่า ไม่มีใครเติบโตโดยไร้มือประคอง
'Because we living in a material world' 
โดยคุณภูมิชาย บุญสินสุข
ผู้ผลัก 'tipping point' จากการขยายผล  'วิชาเลี้ยงเงิน' 
ทำให้คุณภานุมาศ ทองธนากุล หรือ "ใบพัด"
นักเขียนหนังสือแนวเดินทาง 'คนหนึ่ง' มาเป็นนักเขียนแนวปรัชญาชีวิต 'คนสำคัญ'

"กตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี"

เขียน 29 Jul 2013 @ 16:06 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

"กตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี" เป็นความจริงค่ะ