อนุทิน 127107 - อาอีดะ เจ๊ะแม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สัปดาห์ที่ 11 วันที่  27  กรกฎาคม  2556

 

                สำหรับสัปดาห์นี้โรงเรียนหรือสถานที่ราชการทั่วประเทศประกาศเป็นวันหยุด เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางศาสนา โดยจะปิด 2 วัน วันจันทร์กับวันอังคาร  แต่โรงเรียนอนุมัติ  ปิดโรงเรียนแค่วันเดียว คือวันจันทร์เท่านั้น วันอังคารเริ่มมีการเรียนการสอนตามปกติ เนื่องจากจะไปปิดในตอนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรอมฏอน จึงปิดแค่วันเดียว  สำหรับสัปดาห์นี้ ได้จัดการเรียนการสอนอย่างราบรื่น นักเรียนมีความตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น ในสัปดาห์นี้ได้สั่งให้นักเรียนพาดอกไม้มาคนละ 1 ชนิด นักเรียนต่างคน พาดอกไม้มาอย่างหลากหลาย  เนื่องจากในสัปดาห์นี้ ได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะของดอกไม้ นักเรียนดีใจมาก นักเรียนมีความสุขในการเรียน เนื่องจากได้เรียนรู้จากของจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูคอยให้คำแนะนำอยู่เคียงข้าง  พร้อมทำการบันทึกผลการทำกิจกรรม ลงในหนังสือกิจกรรม นักเรียนได้ทำกิจกรรมของตนเองอย่างเต็มที่ การเรียนแบบนี้นักเรียนได้รับความรู้ และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ฝึกเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น มากกว่าการเรียนในหนังสือเพียงอย่างเดียว 

เขียน 29 Jul 2013 @ 12:47 ()


ความเห็น (0)