อนุทิน 127104 - GD

  ติดต่อ

พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุ ซึ่งอาจมีได้หลายสาเหตุ ยากที่จะชี้นิ้วฟันธงโทษใครหรือสิ่งใดก่อนการพิสูจน์อย่างสมเหตุสมผล 

คนดีควรต้องใช้คุณธรรมสูงสุดก่อนพิพากษาใคร หรื่อเชื่อสิ่งใด

  เขียน:  

ความเห็น (0)