อนุทิน 127104 - GD

GD

พฤติกรรมย่อมมีสาเหตุ ซึ่งอาจมีได้หลายสาเหตุ ยากที่จะชี้นิ้วฟันธงโทษใครหรือสิ่งใดก่อนการพิสูจน์อย่างสมเหตุสมผล 

คนดีควรต้องใช้คุณธรรมสูงสุดก่อนพิพากษาใคร หรื่อเชื่อสิ่งใด

เขียน 29 Jul 2013 @ 11:32 ()


ความเห็น (0)