อนุทิน #127097

ขอบพระคุณบรรพบุรุษ ที่ได้สร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษา ให้ชนรุ่นหลัง

ขอสืบสานให้ภาษาไทยดำรงอยู่นานเท่านาน


เขียน:

ความเห็น (0)