อนุทิน #127097

  ติดต่อ

ขอบพระคุณบรรพบุรุษ ที่ได้สร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษา ให้ชนรุ่นหลัง

ขอสืบสานให้ภาษาไทยดำรงอยู่นานเท่านาน


  เขียน:  

ความเห็น (0)