อนุทิน 127097 - ภาทิพ

ภาทิพ

ขอบพระคุณบรรพบุรุษ ที่ได้สร้างเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษา ให้ชนรุ่นหลัง

ขอสืบสานให้ภาษาไทยดำรงอยู่นานเท่านาน


เขียน 29 Jul 2013 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)