อนุทิน 127095 - กมลรัตน์ ไทยกลาง

สัปดาห์ที่  ๑๑ วันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

    สำหรับสัปดาห์นี้จะมีวันหยุด ๒ วันคือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  ในวันอาสาฬหบูชา ได้เข้าร่วมพิธีถวายแทนพรรษา ณ วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  


    สำหรับการจัดการเรียนการสอนเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากกีฬาในเครือข่ายเทศบาล นักเรียนเริ่มกลับมาสนใจเรียนขึ้น สอนการสอนกลัวเกิดปัญหาการสอนไม่ทัน  เลยต้องเตรียมการสอนและเร่งการสอนมากยิ่งขึัน เพื่อให้การสอนในเทอมนี้จบครบตามหลักสูตรของโรงเรียน  และที่อยากลำบากที่สุดคือเรียนจะจบเทอมแล้วเด็กยังไม่มีหนังสือเรียนเลย ทำให้การสอนยิ่งช้าขึ้นไปอีก แต่ทุกอย่างต้องอยู่ที่ความพยายาม ความสำเร็จจึงเกิดขึ้น 

เขียน 29 Jul 2013 @ 10:17 ()


ความเห็น (0)