อนุทิน 127091 - ครูบาบินก้าว

" ตราบที่การศึกษาไม่เป็นไปเพื่อการลด ละ กิเลส กู้ประเทศไม่ได้ "

โลกขาดแคลน คนดี อย่างมาก
โลกขาดแคลนธรรม อย่างหนัก 
และ โลกก็ถูกค่ายกลทุนนิยมสามานต์ ที่ใช้ความสุภาพ.. ที่หยาบคาย ให้คนที่หลงทาง...ตกเป็นเครื่องมือ

ในแผ่นดินไทย จะพบพฤติกรรมนักการเมือง พฤติกรรมคนบริหารจอมปลอม ฯลฯ ที่มีปรากฏ กว่า ๘๐ ปี ที่เสมือนขออาสาทำหน้าที่ โดย เลือกใช้ถ้อยคำต่อประชาชนที่ดูเหมือนจะดี หากโดยแท้ ล้วน คือ..." ความสุภาพ.. ที่หยาบคาย " ในการทำร้ายชาติตลอดมา... กล่าวตรง ๆ ก็คือ...ต่างคนต่างมาแสดงความ.. เลวที่สุดในแผ่นดิน คือ หากินบนคำว่า " ช่วยเขา " ให้คนทั้งแผ่นดินได้เห็นสันดาน แล้วพากันเป็นกฎุมพี ด้วยการกอบโกยโกงกินอย่างถูกกฏหมายและผิดกฏหมายจนร่ำรวย ทว่า... คือ การสร้างทุกข์และหนี้สิน สังสมความทุกข์ให้ประชาชนทั้งประเทศชาติ ฯลฯ

บ่อยครั้ง ลีลา มารยาท ณ การแสดงออก...

คือ เรื่องราวผิดศีล ผิดธรรมที่เห็นเป็นปกติ...
คือ ความหลงทาง..ที่นำเสนอ จนเกิดความคุ้นชินผิด ๆ แล้วเผยแพร่
เหมือนเวลาหมากัดคน จะไม่เกิดข่าว เท่าคนกัดหมา

ครั้นมีความจริง..ความตรง และเกิดคุณความดีมีคุณูปการต่อสังคมมีผู้คนกล่าวถึงสักหน่อย...พอจะเป็นตัวอย่างเล็ก ๆ ให้เกิดความหวังในการที่จะได้หันกลับมาพัฒนาตนเองบ้าง กลับถูกความถ่อยจ้องเหยียดหยามเล่นงาน 

โดย บุคคลที่ตั้งใจทำความดีจะแบบชั่วครั้ง ชั่วคราว และหรือ บุคคลที่มีความดีเป็นปกติทั้งต่อหน้าและลับหลัง ต้องหุบปาก ปกปิด ห้ามเปิดเผย 

การจะมีใครชื่นชม ในการแสดงออกตามความเป็นจริง ตรงจริง ที่เป็นปกติชีวิตตามพิสูจน์ได้ ก็จะไปขัดต่อหลักการ ของเจ้าคนที่คงเส้น คงวา ตกเป็นเครื่องมือ " ความสุภาพ ที่หยาบคาย " เพราะท้ศนะของเจ้าคนที่หลงทางตกไปค่ายกล ความสุภาพ.. ที่หยาบคาย แบบหมดรูปอย่างไม่รู้ตัวเองนั้น 

โดยแท้ ก็คือ พฤติกรรมที่ยิ่งพาให้แผ่นดินเกิดความเสียหายหนัก...ยิ่งกว่าคำโบราณที่ว่า " มือไม่พาย เอาตีน หรือ เท้าราน้ำ "

- พฤติกรรมทำผิดเต็ม ๆ กลับกระทำเพียงขออภัย แต่ไร้สำนึก ขอโทษ ทั้งไม่แก้ไข...ทั้งที่จริงต้องช่วยเปิดเผย บอก ประจาน เพราะผลแห่งความพลาดก่อความเสียหาย 
- พฤติกรรมเรียบร้อยที่สุภาพ มาดหล่อ ดูดี ซ้ำคือผู้บริหารสูงสุด หากจิตใจเหี้ยมโหด บังอาจรวมหัว แล้วผลักใสคนไทยที่ปกป้องแผ่นดิน ให้ไปต้องคำพิพากษายังต่างแดน โดยตนเองและคณะกลับลอยหน้า ลอยตาหน้าด้านเป็นผู้ทรงเกียรติ ฯ ในสภา ฯ
- พฤติกรรมแย่งสิทธิ ขโมยสิทธิคนยากจนที่มีสิทธิรับที่ดิน สปก. หากใช้ความสุภาพ ที่หยาบคาย เลวได้ใจคว้าไป และกลับนำมอบให้คนรวยพรรคพวกตนอย่างหน้าตาเฉย แล้วยังลอยหน้า ลอยตาหน้าด้านเป็นผู้ทรงเกียรติ
- พฤติกรรมในการออกกฏหมาย เพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการเสียแผ่นดิน เพียงหมายจะได้ประโยชน์จากธุรกิจแห่งตนเอง ฯลฯ

ฯลฯ พฤติกรรมผิดเหล่านี้ มิใช่ ยุบสภา ฯ ลาออก แล้วจบ พร้อมจ้อง แย่งกลับมาเป็นผู้ทรงเกียรติ ฯ ในสภา ฯ ใหม่ เพราะความจริง นี้คือ พฤติกรรมผู้หน้าด้าน ไร้สำนึก ในสภา ฯ ที่ยังไม่ได้ถูกพิพากษาลงโทษตามกรรมผิด และ ต้องออกฏหมาย ห้ามเข้ามาสู่แวดวงนักการเมือง ผู้บริหารทั้งตระกูลตลอดไป...

เมื่อพิจารณาให้ดี ๆ จะพบว่า เหตุแห่งปัญหา หลัก ๆ ทำให้ไม่สามารถเห็นภัย ความสุภาพ ที่หยาบคาย ก็เพราะการศึกษาที่นำพาขาดการพัฒนาสัมมาทิฐิ 

สถาบันการศึกษาโดยมาก ล้วนสร้างบุคคลให้มีทิศทางความสุภาพ ที่หยาบคาย สร้างคนให้จบออกไปเอารัดเอาเปรียบสังคม เพิ่มปริมาณคนที่เต็มไปด้วยการศึกษาที่ไม่เป็นไปเพื่อการลด ละ กิเลส จึงกอบกู้ประเทศไม่ได้โดยจริงแท้ 
เขียน 29 Jul 2013 @ 09:05 () แก้ไข 29 Jul 2013 @ 11:36, ()


ความเห็น (0)