อนุทิน 127080 - sr

sr

ประชาธิปไตยทางตรง!!!  ท่านขุนน้อย 29 July 2556
http://www.thaipost.net/news/290713/77070
...การหันมาใช้ ประชาธิปไตยทางตรง โดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวแทนใดๆ มันจึงกลายเป็นสิ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้ว นั่นคือ การออกมาแสดงความคิด ความเห็น กันบนท้องถนน ซึ่งไม่ว่าประเทศไหนต่อประเทศไหน ที่ปกครองกันด้วยระบอบการเมืองเช่นนี้ ย่อมมีด้วยกันทั้งนั้น อีกทั้งการแสดงออกดังกล่าว พลเรือเอก ชัย ท่านก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่า ท่านไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องล้มรัฐบาล จะต้องโค่นรัฐบาลให้จงได้ แต่สิ่งที่ท่านมุ่งจะโค่นล้มก็คือ ความไม่เป็นประชาธิปไตย ...

[Here is an example of "freedom" of expression regardless of the real aim behind. It tries to draw a line between "legal" and "illegal" or "moral" and "evil". Are we doing "good" things using "evil" methods?]

เขียน 29 Jul 2013 @ 05:06 ()


ความเห็น (0)