อนุทิน 127078 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

สัปดาห์ที่ 11 จากการที่ได้ฝึกประสบการณ์ม 11สัปดาห์ทำให้รู้วว่า การเป็นครูนั้นไม่ได้สอนแค่เพียงเนื้อหาในหนังสืออย่างเดียวแต่ควรมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนด้วย เพื่อสังคมจะได้มีบุคคลที่ดีของสังคมต่อไป ในด้านการสอนก็ไม่มีปัญหาอุปสรรค์ใดๆ สามารถทำการสอนได้ปกติเพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีความตั้งใจในด้านการเรียนมากมีส่วนน้อยที่ไม่ตั้งใจเรียน

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทำให้รู้ว่าการเป็นครูนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้ ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนเป็นบุคคลที่ต้องทำหน้าที่เหมือน พ่อแม่ คนที่สองเพื่อที่จะช่วยตักเตือนเวลานักเรียนทำผิด และคอยสอดส่องดูแลของนักเรียนด้วยความเป็นห่วง

เขียน 28 Jul 2013 @ 23:52 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ครู คือผู้สร้างโลก ด้วยการศิษย์... เป็นกำลังใจให้คุณครูนะครับ