อนุทิน 127045 - พรสุดา ทองปานดี

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 10 วันที่ 21 กรกฎาคม 2556 (โรงดาราสมุทร)

สัปดาห์ในด้านการเรียนการสอนจะเป็นการทบทวนเนื้อหาที่สอนผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมตัวในการสอบในอาทิตย์ถัดไป มีการให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จากนั้นก็มีการเฉลยคำตอบข้อไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจครูก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังจนเข้าใจ ในด้านกิจกรรมก็มีการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกวันศุกร์ ทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ดาราสมุทรส่วนใหญ่จะสามารถพูดคำพื้นฐานที่เกี่ยวกับภาษาจีน และภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญ เพราะมีความคุ้นเคยกับภาษาเหล่านี้ จากนั้นก็มีการเต้นออกกำลังกาย ในการเต้นทุกครั้งจะสร้างความสนใจให้แก่นักเรียนและครูทุกคน โดยเฉพาะเด็ก ป.1 ป.2 จะมีความสนุกสนานและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี 

เขียน 28 Jul 2013 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)