อนุทิน 127043 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๑๐ ประจำวันที่ ๑๕-๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

  ในสัปดาห์ที่ ๑๐ ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว หน้าที่การสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ การเรียนการสอนอยู่ในเรื่องระบบต่างๆของมนุษย์  พฤติกรรมตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้า  และนอกจากหน้าที่การเรียนการสอนแล้วในสัปดาห์นี้มีการแข่งกีฬาในสังกัดเทศบาล  และมีการเปิดพิธีที่สนามสุระกุล  มีการเดินขบวนตั้งแต่ตลาดท้ายรถเก่าถึงสนามสุระกุล  ประกอบด้วยขบวนของโรงเรียนต่างๆในสังกัดเทศบาล  และมีการแข่งขันกรีฑาทั้งนักเรียน  และครู  ซึ่งโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ทุกคนมีความตั้งใจมากในงานกีฬาครั้งนี้  จากการได้ทำหน้าที่  ดังกล่าวทำให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกฝ่ายในโรงเรียน  และได้ทำกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันในการเป็นครู  ส่วนในวันพิธีปิดไม่มีการเดินขบวน  แต่มีการเดินขบวนในสนามสุระกุลเท่านั้น  เมื่อเสร็จสิ้นกีฬาภาพที่ได้เห็นคือความภูมิใจ  และรอยยิ้มของทุกคนในโรงเรียน  และที่สำคัญคือผลของการฝึกซ้อมของนักเรียนประสบความสำเร็จ  เท่านี้ก็ทำให้คนเป็นครูมีความสุข  และภูมิใจแล้ว

   นางสาว  นพวรรณ  นกดา ๕๒๑๐๙๔๑๑๑๘ ว๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เขียน 28 Jul 2013 @ 13:34 () แก้ไข 28 Jul 2013 @ 14:02, ()


ความเห็น (0)