อนุทิน 127042 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๙ ประจำวันที่ ๘-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

  ในสัปดาห์ที่ ๙ ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว หน้าที่การสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ การเรียนการสอนอยู่ในเรื่องระบบต่างๆของมนุษย์  พฤติกรรมตอบสนองของมนุษย์ต่อสิ่งเร้า  และนอกจากหน้าที่การเรียนการสอนแล้วในสัปดาห์นี้มีการแข่งกีฬาในสังกัดเทศบาล  ในหน้าที่คุมและฝึกซ้อมวงโยธวาธีต  จึงต้องทำหน้าที่ควบคุมในระหว่างที่นักเรียนฝึกซ้อม  ซึ่งทุกกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนมีการฝึกซ้อมอย่างหนัก  โดยในการซ้อมดนตรีจะนำนักเรียนไปฝึกซ้อมที่ดับเพลิงใกล้บริเวณโรงเรียน  และไปซ้อมยังสนามสุระกุล  คือสถานที่จริงในการแข่งขันกีฬา  และพิธีเปิด  ส่วนนักเรียนที่เป็นนักกีฬาไม่ได้เข้าเรียนก็จะมีการมอบหมายกิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียน  ในการซ้อมได้เห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนและคุณครูที่ทำหน้าที่ทุกคน  ทุกฝ่ายมีการร่วมมือกันด้วยความสามัคคี  และในวันเสาร์ที่๑๓ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสัมมนาการฝึกสอนขึ้น จึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนฝึกสอนต่างโรงเรียน  และรับฟังบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ  ส่วนในวันอาทิตย์ก็ได้มีโอกาสไปคุมกองเชียที่สะพานหิน  บริเวณสนามฟุตบอลกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

    นางสาว  นพวรรณ  นกดา 5210941118 ว52 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


เขียน 28 Jul 2013 @ 13:26 ()


ความเห็น (0)