อนุทิน 127041 - นพวรรณ นกดา

อนุทินสัปดาห์ที่๘ ประจำวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖

  ในสัปดาห์ที่๘ ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว หน้าที่การสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ การเรียนการสอนอยู่ในเรื่องระบบต่างๆของมนุษย์  ระบบประสาท การเรียนการสอนก็จะ มีกิจกรรมให้นักเรียนทำเพื่อทดสอบความเข้าใจ  และยกตัวอย่างเนื้อหาการเรียนการสอนจากเหตุการณ์ใกล้ตัวของนักเรียน  ให้นักเรียนได้ฝึกตั้งคำถามจากในเนื้อหาถามสมาชิกในกลุ่ม    นอกจากหน้าที่การเรียนการสอนแล้วทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒  เข้าค่ายธรรมะที่วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)  เป็นเวลาสามวันสองคืน ทำให้นักเรียนมีทัศนะคติในการเข้าวัดที่ดีขึ้น  และมีจิตใจที่สงบขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น  ซึ่งในหน้าที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒/๑ ข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตเช่นกัน  จากการเข้าค่ายธรรมะ  และทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายความเครียด  และนักเรียนดูมีความสุข  สนุกสนาน  พร้อมทั้งได้คติสอนใจ

  นางสาว  นพวรรณ  นกดา ๕๒๑๐๙๔๑๑๑๘ ว.๕๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

                                             

เขียน 28 Jul 2013 @ 13:16 ()


ความเห็น (0)