อนุทิน 127039 - นัทธพงศ์ ส่งอำไพ

สัปดาห์ที่11

สัปดาห์ที่11 เป็นอีกสัปดาห์ที่ข้าพเจ้าต้องไปราชการ ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 6 ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานทางด้านดครงการคุณธรรมภายใต้สโลแกน "สร้างไทย สร้างชาติ สร้างใจซื่อตรง" ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้ารับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ดร.สุรินทร์พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ซึ่งท่านได้กล่าวทิ้งไว้ว่า  ความซื่อตรงของเด็ก คือทางรอดของประเทศ  ซึ่งก็เหมือนกับทิ้งไว้ให้ทางสถาบันครอบครัว การศึกษา และสังคมที่จะต้องเป็นผู้อบรมสั่งสอนเด็กปลูกฝังการมีคุณธรรมให้แก่เด็กเพื่อเป็นบุคลากรของชาติที่มีคุณธรรมในอนาคต  และในงานเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายการศึกษา และองค์กรต่างๆในเครือข่ายคุณธรรม  ซึ่งเป็นงานที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการปลุกฝังทางด้านคุณธรรมจะเป็นทางแก้ไขปัญหาที่สำคัญอย่างการคดโกง คอรัปชั่น ในประเทศได้

เขียน 28 Jul 2013 @ 12:39 ()


ความเห็น (0)