อนุทิน 127005 - ภูสุภา

  ติดต่อ

คุณค่าของชีวิตคนเกิดขึ้นจากความผูกพัน และการเอื้ออาทรต่อกัน 
เมื่อเราเอื้ออาทรเขา  เราก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต่อเขา 
เมื่อเรามีคุณค่าต่อเขา เราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่าต่อตัวเองด้วย

จากข้อเขียนพระไพศาล วิสาโล

  เขียน:  

ความเห็น (0)