อนุทิน 127003 - ภูสุภา

แล้วสิ่งสูงสุดในการบวชของพระไพศาลคืออะไรครับ

อาตมาก็เคยเขียนไว้ในหนังสือว่า “ปุถุชนอย่างข้าพเจ้า หากสามารถดำรงเพศพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตโดยไม่ถ่วงพระศาสนาให้ทรุดต่ำลงไปกว่านี้ ก็นับว่าเป็นความสำเร็จในชีวิตแล้ว”

คัดจากบทสัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล ที่นี่

เขียน 27 Jul 2013 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)