อนุทิน 12700 - มัทนา

มัทนา

@12602 ถาม

@12599 + @12638 ตอบ

-------------------------------------------------------------------------

การทำกิจนั้นต้องอยู่ภายใต้ Karmic Laws ด้วย ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฏที่เรียกว่า "อิทิปปัจจยตา" คือ

เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ย่อมมี

เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

  • ดังนั้นการทำกรรมดี หรือกรรมชั่วก็อยู่ภายใต้กฏอิทัปปัจจยตาด้วย แต่การแสดงกระทำนั้นก็ยังอยู่ภายใต้กฏแห่งกรรมอีกด้วยเช่นกัน

-------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ได้เรียนรู้เรื่อง อิทิปปัจจยตา ใหม่ๆ (เมื่อไม่กี่ปีมานี้) รู้สึกว่า "นี่เลย คำตอบที่หามานาน" ทำให้หายสงสัยไปหลายเรื่อง เป็น"ภาพรวม" ที่เปลี่ยนการมองโลกอย่างใหญ่หลวงนัก

เขียน 23 Jun 2008 @ 01:36 ()


ความเห็น (0)