อนุทิน 126987 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

สัปดาห์ที่ 11 ระหว่างวันที่ 2 2- 26 กรกฎาคม 2556

       11 สัปดาห์ผ่านไปกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ซึ่งสัปดาห์มีการเปิดเรียนเป็นเวลา 3 วัน เนื่องจาก วันจันทร์เป็นวันอาสาฬบูชา และวันอังคารเป็นวันเข้าพรรษา สำหรับงานในด้านการสอนเป็นไปได้ด้วยดี ทุกอย่างไม่ค่อยมีอุปสรรคสักเท่าไร นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ไม่ได้เจอกัน ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนในเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนในอาทิตย์นี้นักเรียนร่วมกันทำแผนนังความคิด และให้แต่ละกลุ่มออกนำเสนอหน้าชั้นเรียน  สำหรับงานในหน้าครูสัปดาห์นี้เตรียมตัวนักเรียน จัดนิทรรศการ ซ้อมละคร ให้กับนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556  อาทิตย์มีคำสั่งให้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจากโครงการเด็กๆๆยิ้มได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ในทุกๆๆวันศุกร์ จะแยกเด็กๆๆออกเป็นฐานการเรียนรู้ จะมีพี่วิทยากรให้ความรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียน 

เขียน 27 Jul 2013 @ 12:32 ()


ความเห็น (0)